SolidWorks® Visualize

SolidWorks® Visualize proizvodi (prije poznatiji kao Bunkspeed) uključuju paket samostalnih programskih alata koji kombiniraju najnovije mogućnosti renderiranja sa funkcijama orjentiranim prema dizajnu i tokom rada koji omogučuje jednostavnu i brzu izradu vizualnog sadržaja od strane dizajnera, konstruktora, marketinga i ostalih korisnika. Importirajte SOLIDWORKS, Autodesk Alias®, Rhino®, SketchUp® i još puno ostalih CAD formata kako bi izradili kvalitetne scene i najrealniji mogući vizualni sadržaj.

SolidWorks Visualize proizvodi omogučuju organizacijama, uključujući i netehničke korisnike, da uz pomoć 3D CAD podataka izrade fotorealistične sadržaje koji su spremni za ispis ili postavljanje na web stranicu u roku od samo nekoliko minuta. Od statičkih slika do animacija i web sadržaja, SolidWorks Visualize proizvodi omogučavaju izradu vizualnog sadržaja koji prikazuju proizvod u realnom okruženju. Jednostavno korisničko sučelje pruža korisniku alate za izradu realnih, visoko kvalitetnih sadržaja, pritom omogučujući svim korisnicima neovisno o iskustvu da se upuste u izradu vizualnog sadržaja na brz, jednostavan i zabavan način.

Poboljšavanjem koncepata koji se razrađuju u fazama dizajniranja, razvoja i marketinga, SolidWorks Visualize pomaže korisnicima i ulagačima da odaberu, ocjenjuju, poboljšaju i plasiraju na tržište najbolje koncepte prije skupe razrade proizvoda, izrade prototipa i trošenja resursa predviđenih za marketing.

Smanjuje mogućnost pogreške i osigurava brz izlazak proizvoda na tržište:

  • Drastično smanjuje cijenu i broj prototipova, pomažući pritom da se odluke oko završnog dizajna proizvoda donesu na puno efikasniji način
  • Ranija izrada fotorealističnih vizualnih sadržaja za marketing i promidžbu novih proizvoda preko brošura i web-stranice.
  • Ušteđeno vrijeme može se iskoristiti za usavršavanje dizajna, što u konačnici rezultira sa kvalitetnijim proizvodom
  • Olakšava unutarnju reviziju proizvoda u toku razvoja od strane dizajnera, konstruktora i prodaje, omogučavajući pritom donošenje boljih odluka

Svi korisnici koji imaju Professional ili Premium licencu sa održavanjem, mogu BESPLATNO preuzeti SOLIDWORKS Visualize Standard!