SOLIDWORKS MANAGE

SOLIDWORKS Manage pruža jedinstven set naprednih alata za upravljanje podacima zahvaljujući jednostavnosti upotrebe SOLIDWORKS PDM Professional-a, dodavanju snažnih projekata i procesa s interaktivnim korisničkim sučeljem i alatima za izvješća.

PREGLED

SOLIDWORKS Manage je napredni sustav upravljanja podataka koji se nalazi u samom vrhu takvih sustava, a njegovu integraciju s dokumentacijom omogućuje global fine management i application integrations. Dostupna su glavna funkcionalna područja: Project Management, Process Management, Dashboards i Reports.

SOLIDWORKS Manage radi na istom SQL Serveru kao i SOLIDWORKS PDM Professional i ima vlastite baze podataka koje su povezane sa SOLIDWORKS PDM Professional bazama podataka.

SOLIDWORKS Manage ima vlastiti User Interface (UI), ali korisnici mogu pristupiti informacijama i funkcijama u Windows Exploreru i preko SOLIDWORKS CAD add-ina. UI se temelji na pregledniku koji ne zahtijeva nikakvu instalaciju ili klijente. Bez obzira kako mu se pristupa, SOLIDWORKS Manage ima jednostavan administracijski alat s grafičkim prikazom, pa organizacije mogu jednostavno konfigurirati i upravljati sistemom bez potrebne IT podrške ili vanjskih suradnika.

PREDNOSTI

 • Reducira vrijeme potrebno za kreiranje potpune tablice dijelova s jednostavnim alatima za korištenje te kombinira datoteke i snimljena stanja i automatski dijeli informacije s ostalim poslovnim sustavima.

 • Smanjuje trošak održavanja višestrukog sustava podataka – omogućujući pristup sinkroniziranim podacima sve u jednom sustavu i eliminirajući potrebu za vanjskim resursima ili konzultantima.

 • Izbjegava razvojno vrijeme i prijestupe troška imajući povezane sve resurse, vremenske crte, zadatke, i isporuke s uobičajnim ciljevima projekta i ažurira ih u jedan sustav.

 • Pruža voditeljima projekata informacije kako bi donijeli odluke uz pomoć interaktivnih upravljačkih ploča i pregleda ukupnog kapaciteta projekta.

SPOSOBNOSTI

SOLIDWORKS Manage Professional pruža snažno upravljačko sučelje i alate za izvještavanje koji mogu povući podatke, uključujući napredak projekta, lokaciju resursa, i kvalitetu izvedbe sa svakog aspekta sustava i predstavlja ih na način da su jednostavni za korištenje. Podupire 4 glavna funkcionalna područja:

PROJECT MANAGEMENT

 • Upravlja fazama projekta od početka projekta do završetka s početnim i završnim linkovima, gantogramima i Work Breakdown Structure (WBS) pogledom.

 • Pregled ukupnih vremena, kritičnih točaka, i prekretnica.

 • Dodijeljuje resurse svakoj fazi projekta i omogućuje pregled resursa i kapaciteta.

 • Dodijeljuje zadatke korisnicima kako bi pratio završetak faze i omogućio korisnicima i ToDo listu.

 • Dodijeljuje podatke i mape u formi BOM-a, referentnih dokumenata i vremena isporuke.

 • Omogućuje praćenje vremena kroz korištenje kontrolnih kartica

 • Prati napredak preko dodijeljenih korisničkih zadataka, kontrolnih kartica ili ručnih ažuriranja.

PROCESS MANAGEMENT

 • Konfigurira stanja i točke odlučivanja za sve tipove injženjerskih i poslovnih procesa.

 • Automatski obavještava sudionike putem mail-a i/ili tekst poruka.

 • Pripisuje snimljena stanja, podatke i ostale povezane informacije.

 • Omogućuje ad hoc odobritelje i automatski dodijeljuje korisničke zadatke.

 • Automatski kreira procese putem SOLIDWORKS PDM dijagrama toka rada.

ITEM MANAGEMENT

 • Kreiranje, uređivanje i uspoeđivanje BOM-a na temelju snimljenih stanja i podataka.

 • Održava povezanost i odvaja različite BOM varijante

 • Automatski ili selektivno kreira snimljena stanja za SOLIDWORKS konfiguracije.

 • Dodaje virtualne konfiguracije za bilo koji tip.

 • Gura BOM podatke SOLIDWORKS radionički crtež uključujući dodijeljene stavke.

KONTROLNA PLOČA I IZVJEŠĆA

 • Kreira interaktivnu kontrolnu ploču kako bi prikazali ključne informacije.

 • Koristi mnoge različite tipove kontrola kako bi prikazao informacije o dijagramima, grafikonima i tablicama.

 • Konfigurira izvještaje prema standardima tvrtke i objavljuje ih automatski ili na zahtjev.

 • Šalje izvještaje putem privitaka u različitim formatima uključujući PDF, Excel, HTML, i TIFF.

SOLIDWORKS MANAGE PROFESSIONAL je all-inclusive aplikacija koja koristi Microsoft SQL Server Standard Edition kako bi mogućio visoke performanse i prilagodljivost. Uključena je integracija s različitim aplikacijama uključujući SOLIDWORKS, DraftSight, druga CAD rješenja i Microsoft Office.

Tri su vrste licenci:

SOLIDWORKS Manage Professional Editor je Windows-based client licenca za injženjere i konstruktore koji rade u SOLIDWORKS-u i drugim alatima za konstruiranje. Uključuje sve funkcionalnosti koje su ponuđene u SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor licenci i osigurava integraciju kako bi upravljali kompleksnim relacijama značajki između podataka. Dodatno, sve mogućnosti za upravljanje projektima, sudjelovanje u procesima, kreiranje i uređivanje BOM-a i pristup kontrolnoj ploči i izvještajima.

SOLIDWORKS Manage Professional Contributer je Windows-based client licenca za korisnike koji trebaju upravljati razvojem projekata, kreirati strukture proizvoda, i participirati u različitim poslovnim procesima. Dodatno to uključuje sve funkcionalnosti koje su ponuđene u SOLIDWORKS PDM Professional Contributer licenci za osobe koje su autori non-CAD datoteka, i drugih podataka povezanih s podacima (poput Word-a i Excel-a).

SOLIDWORKS Manage Professional Viewer je Windows-based client licenca za korisnike koji trebaju pretraživati, gledati i printati dokumente. Uključuje sve funkcionalnosti koje su ponuđene sa SOLIDWORKS PDM Professional Viewer licencama. Korisno je i za ljude koji moraju sudjelovati u SOLIDWORKS PDM Professional-dijagramu i SOLIDWORKS Manage – osnovnim procesima, te koji moraju vidjeti kontrolne ploče, voditi izvještaje, i gledati napretke projekata.