SolidWorks Simulation Standard

SOLIDWORKS Simulation Standard pruža intuitivno virtualno testirajuće okruženje za statičku analizu, analizu gibanja te, analizu zamora proizvoda. SOLIDWORKS Simulation Standard uspješno odgovara na izazove koji su stavljeni pred inženjere.

Budite sigurni u svoj proizvod sa snažnom strukturnom analizom

 • Testirajte svoje proizvode napravljene od zavara, limova, plastike i drugih materijala
 • Procijenite sile i naprezanja između dodirnih dijelova, uključujući i trenje
 • Primijenite na ležaj opterećenja, silu, pritisak i zakretni moment
 • Optimizirajte proizvod na temelju strukture, gibanja i geometrije
 • Koristite priključke ili virtualne zatvarače poput modela vijaka, igli, opruga i ležajeva
 • Aktivirajte “Trend Tracker” i “Design Insight” plohe za označavanje optimalnih promjena na modelu tijekom rada

Analizirajte procese gibanja sklopova te zadatke radnog procesa s mogućim događajima na temelju simulacije

 • Definiranje gibanja temelji se na modelu događaja i sklopnim radnjama
 • Okidači akcije preko novih senzora pokreta, vremena ili završetka prethodnog zadatka
 • Procijenite karakteristike kao što su pokretači sile i zajedničkih tereta za optimizirano gibanje
 • Veća kontrola modela sa servomotorima

Proučite utjecaj ponavljajućih opterećenja na vijek trajanja proizvoda

 • Provjerite očekivani životni vijek sustava ili akumulirana oštećenja nakon određenog broja ciklusa
 • Prikažite podatke opterećenja tokom vremena i usporedite ih sa stvarnim fizičkim ispitivanjima za određeni događaj nakon određenog vremena

Što sve možete sa SOLIDWORKS Simulation Standard rješenjem

 • Usporedite alternativne modele brzo i jednostavno kako bi izabrali optimalno rješenje za proizvodnju
 • Analizirajte interakciju između različitih dijelova sklopa
 • Simulirajte realne operativne uvjete kako bi vidjeli utjecaj opterećenja na Vaš model, te njegova naprezanja i deformacije
 • Uštedite vrijeme pomoću automatiziranih alata koji pojednostavljuju proces revizije elemenata
 • Interpretirajte rezultate sa snažnim i intuitivnim alatima za vizualizaciju
 • Surađujte i dijelite rezultate sa svima koji su bili uključeni u razvoj proizvoda