SolidWorks Simulation Professional

SolidWorks Simulation Professional omogućuje napredne simulacije, tako da inžinjeri mogu ocijeniti teška pitanja poput životnog vijeka svojih projekata, složena opterećenja, te probleme fizike.

Testirajte svoje proizvode pomoću široke palete alata za analizu strukturnih naprezanja

 • Optimizirajte proizvod prema kriteriju strukture, gibanja ili geometrije
 • Automatski prebacite pričvrščivaće iz Vaše alatne trake, spojite ih, te provedite brzu i preciznu analizu sklopa
 • Kombinirajte razne vrste opterećenja i analizirajte različita strukturna ponašanja sklopova pomoću ”Load Case Manager” alata
 • Analizirajte utjecaj udarca na strukturu pozicije i njegovu integritet pomoću ”Drop Test”
 • Procijenite ponašanje velikih sklopova s fokusom na kritična područja
 • Procijenite u ranoj fazi razvoja složene probleme u ciklusima ravninskih naprezanja, deformacija i asimetričnih linearnih statičkih analiza
 • Pristupite širokoj bazi podataka materijala s pripadajućim svojstvima i krivuljama zamora materijala

Analizirajte utjecaj temperature na konstrukciju

 • Proučavanje vodljivosti, konvekcije, zračenja i prijenosa topline
 • Iskoristite izotropna, ortotropna, i temperaturno ovisna svojstva materijala
 • Odredite toplinska naprezanja i deformacije nastalih uslijed temperaturnih razdioba i različitih materijala

Simulirajte vibracije ili deformacije na svojim modelima

 • Istražite kako vibracije ili nestabilan način rada može skratiti trajanje opreme i izazvati neočekivane kvarove
 • Procijenite učinke opterećenja ukrućivanja na frekvenciji ili odziv na deformacije

Što sve možete sa SOLIDWORKS Simulation Professional rješenjem

 • Usporedite alternativne modele brzo i jednostavno kako bi izabrali optimalno rješenje za proizvodnju
 • Analizirajte interakciju između različitih dijelova sklopa
 • Simulirajte realne operativne uvjete kako bi vidjeli utjecaj opterećenja na Vaš model, te njegova naprezanja i deformacije
 • Uštedite vrijeme pomoću automatiziranih alata koji pojednostavljuju proces revizije elemenata
 • Interpretirajte rezultate sa snažnim i intuitivnim alatima za vizualizaciju
 • Surađujte i dijelite rezultate sa svima koji su bili uključeni u razvoj proizvoda
 • Odredite kako će se ponašati gibajući dijelovi sklopa, te dijelovi sklopa koji su u kontaktu
 • ”Drop test” analize
 • Optimizirajte svoj model kako bi ostvarili zadane kriterije funkcionalnosti
 • Odredite hoće li Vaš model izdržati testiranja pod utjecajem izvijanja ili vibracija
 • Rješavanje termodinamičkih simulacija
 • Istovremena analiza termičkih i strukturalnih opterećenja
 • Odredite zamor materijala prema cikličkim opterećenjima