JOBDISPO Software Suite

JOBDISPO Software Suite sa modularnim elementima za brzo procesiranje narudžbi, precizno planiranje proizvodnje, registriranje podataka strojeva i pogona kao i za integraciju software-a omogućava Vašem poduzeću faktore, kao što su fleksibilnost, brzina, efikasnost i transparentnost, koji garantiraju uspjeh. Modeli se konfiguriraju prema potrebama, kako za mala poduzeća tako i za velike koncerne.

Modelarni software za dugotrajan poslovni uspjeh

Jednostavna modularna arhitektura JOBDISPO Suite-a omogućuje Vam još
jednostavniji početak iz malog obima poslovanja. Velika mu je prednost
kombiniranje različitih JOBDSIPO modela, koji optimalno podržavaju Vaše
poslovne procese proizvodnje, te donose dobit.
Fleksibilno kombiniranje modela
JOBDISPO ERP (Enterprise Resource Planing)
JOBDISPO ERP omogućuje procesuiranje radnih naloga bez
komplikacija, te omogućuje visok stupanj ispunjavanja rokova za
srednja poduzeća sa vrlo jednostavnim prilagođavanjem korisniku.
JOBDISPO MES (Manufacturing Execution System)
JOBDISPO MES je grafički sustav planiranja, te služi za planiranje
proizvodnje u stvarnom vremenu. Upravlja manjom i viškom sati,
optimizira i regulira redoslijed proizvodnje, te odrađuje automatsko
terminiranje narudžbi.
JOBDISPO MDC (Machine Data Collection)
JOBDISPO MDC obuhvaća podatke iz proizvodnje, te kontrolira
stvarno utrošeno vrijeme strojeva, pri samoj pripremi ili na radnim
mjestima, te nudi analizu po narudzbama, djelatnicima ili pak
radnim mjestima.
JOBDISPO EAI (Enterprise Application Integration)
JOBDISPO EAI je slobodno konfigurirajući alat za integraciju u već postojeće
strukture za elektronsku obradu podataka, kao što su ERP-sistemi, analiza
vremena, osiguranje kvaliteta CAD/CAM itd. Dolazi sa automatiziranom
razmjenom podataka, te je u potpunosti prilagodljiv zamislima i potrebama
klijenata.

Optimalno rješenje za procesuiranje naloga usmjereno klijentima i tržištu

Vaši nalozi. Naš ERP-Sistem.

JOBDISPO ERP je ERP/PPS-sistem jednostavan za upravljanje za srednja poduzeća do 400 radnika fokusiranih na samu proizvodnju. Proizvođači alata, strojeva, dijelova kao i sami dobavljači tako ostvaruju besprijekorno procesuiranje naloga i visok stupanj poštivaanja rokova.

Za svaku branšu odgovarajući alati

Vaša branša. Naša sposobnost prilagodbe.
Svaki segment poslovanja zahtjeva indivdualne i specijalizirane
funkcije kojima se mi prilagođavamo.
Kooperacija
Nalozi i računi mogu se razmijenjivati sa klijentima putem EDI-a, odnosno Electronic Data Interchange-a.
Prilagođeno  sučelje već prijevremeno ukazuje na slučajna nepokrića ili nedostatke.
Dorada
Materijalima i dodatnim produktima se može pristupiti direktno u narudžbi bez dodatnih artikala. Ovi artikli se
mogu automatizirano naručiti dodatnim ponudama koje se odnose na isti projekt.

Optimalni model za planiranje Vaših naloga proizvodnje

JOBDISPO MES je fleksibilni sustav za praćenje proizvodnje. Grafičke tablice služe za
planiranje kapaciteta strojeva u realnom, odnosno stvarnom vremenu. JOBDISPO MES
upravlja manjkom i viškom sati, te tako optimizira raspored proizvodnje i automatski obavlja
terminiranje naloga. Također ovaj alat može se koristiti samostalno ili pak tako što se
integrira u već otprije postojeći ERP/PPS-Sistem.

Optimalan informatički sustav za vaše procese stvaranja dobiti.

Vaši brojevi. Naše analize.

JOBDISPO MDC obuhvaća realno utrošeno vrijeme na strojevima ili pri pripremi, te nudi
analize na osnovi naloga, djelatnika i radnog mjesta. Samostalno ili sa ostalim modelima
JOBDISPO MDC nudi činjenično stanje prikazano brojevima, osiguravajući tako Vašu produktivnost.